تابلو سفید

تابلو قاب‌‌دار سفید، از طرح‌ها و عکس و طرح هنری شعر، موسیقی، ادبیات و نمایش ایرانی، فارسی و خارجی از هنرمندان ایرانی و خارجی