کاور گوشی شفاف

وقتی دوست داری نما و رنگ گوشیت پیدا باشه و طرح خاص رو روی کاور محکم و شفاف داشته باشی، کاورهای شفاف با طرح‌های پارسی مُقام برای توست ❤️

به نام نامی ایرانْ به نام نامی ایرانْ 2
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

به نام نامی ایرانْ

20230801-cp
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی طرح به نام نامیِ ایران ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
فرش ایرانی
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

فرش ایرانی

202033cp
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

طرح فرش ایرانی به تلفیق خوشنویسی نماد مُقام بر روی کاور گوشی شفاف
شجریان ❖ خلوتی می‌بایدم شجریان ❖ خلوتی می‌بایدم 2
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

شجریان ❖ خلوتی می‌بایدم

cp-11104
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف؛ طرح خلوتی می بایدم و تصویرسازی استاد شجریان
نقشه ایران ؛ و خط استاد شجریان نقشه ایران ؛ و خط استاد شجریان 2
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

نقشه ایران ؛ و خط استاد شجریان

iran-map-cp
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف طرح نقشه ایران ❖ خط استاد شجریان ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
هیچ هیچ 2
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

هیچ

cp-14108080
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف طرح (هیچ)خوشنویسی کالیگرافی پارسی ایرانی دیجیتال❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
خلوتی می‌بایدم
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

خلوتی می‌بایدم

cp-111040
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف؛ طرح خلوتی می بایدم با تو زهی کار کمال از خوانده‌های استاد شجریانِ جان❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
هــ و ریشه گیاه
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

هــ و ریشه گیاه

cp-14011001
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف طرح خوشنویسی کالیگرافی پارسی ایرانی دیجیتال
تو ❖ کسی شبیهـِ «تــو» نیستْ
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

تو ❖ کسی شبیهـِ «تــو» نیستْ

cp-14010610
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف طرح خوشنویسی تو؛ کسی شبیهـِ «تــو» نیست
مِی 🍷
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

مِی 🍷

cp-11029
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف؛ طرح خوشنویسی شعر خیام از مِی نوش❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
یکْ سِلسِله مــو بُگشا
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

یکْ سِلسِله مــو بُگشا

cp-020320
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف طرح خوشنویسی یک سلسله مو بگشا؛ صد سلسله بر هم زن❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
همنفس HamNafas
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

همنفس HamNafas

cp-1110300
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاورگوشی شفاف؛ طرح خوشنویسی یار همنفس❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
شاهنامه ؛ در دایره‌ی چرخ
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

شاهنامه ؛ در دایره‌ی چرخ

cp-20105
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف؛ طرح خوشنویسی کالیگرافی پارسی شاهنامه ایرانی دیجیتال ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
رقص و موسیقی
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

رقص و موسیقی

14010808-cp
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف؛ طرح خوشنویسی کالیگرافی پارسی ایرانی دیجیتال❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
هِــزار اُمیــد هِــزار اُمیــد 2
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

هِــزار اُمیــد

cp-112107
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف ؛طرح خوشنویسی مرا هزار امید است و هر هزار منم ❖قابل سفارش برای انواع گوشی
ایران ایران 2
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

ایران

Iran-cp
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی طرح «ایران»؛ دست‌خطِ زیبای استاد شجریان❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
H❤︎ME
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

H❤︎ME

Home-cp
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف؛طرح تایپوگرافی انگلیسی  H❤️ME ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
عــشـــق ❤️
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

عــشـــق ❤️

030105-cp
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف؛طرح بداهه نویسی خوشنویسی فارسی دیجیتال واژه عشق ❤️قابل سفارش برای گوشی های مختلف 
هَمْ‌نَفَس ❖ نگارش مینیمال
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

هَمْ‌نَفَس ❖ نگارش مینیمال

1110300-cp
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

طرح خوشنویسی هَمْ‌نَفَس (نگارش مینیمال) ❖ چاپ بر کاور شفاف انواع گوشی
شاهْنامــه
 • تخفیف ویژه ❖
 • ‎−10%
Time left
کاور گوشی شفاف

شاهْنامــه

20115-cp
269,100 299,000

تخفیف بزرگداشت سعدی

کاور گوشی شفاف؛ طرح شاهْنامــه ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
نمایش 1 تا 19 از 19 مورد