تابلو بوم پارچه‌ای

تابلو بوم پارچه‌ای (کانواس / کنواس) از عکس‌ها و طرح‌های هنری شعر، موسیقی، ادبیات و نمایش ایرانی، فارسی و خارجی از هنرمندان ایرانی و خارجی

تابلو بوم پارچه‌ای

جام می

020922canvas
800,000
طرح خوشنویسی و عکس از بخشی از بیت حافظ: جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم ❖ بر روی تابلو بوم پارچه‌ای ❖ تابلو کنواس پارچه‌ای
نمایش 1 تا 5 از 5 مورد