تابلو شاسی

تابلوشاسی (تخته شاسی) چوبی، از عکس‌ها و طرح‌های هنری شعر، موسیقی، ادبیات و نمایش ایرانی، فارسی و خارجی از هنرمندان ایرانی و خارجی

تابلوعکس

ارتفاعات مازندران

majidzahedi009-wall
250,000
عکس بسیار زیبا از ارتفاعات مازندران ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
تابلوعکس

ارتفاعات مازندران

majidzahedi008-wall
250,000
عکس بسیار زیبا از ارتفاعات مازندران ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
تابلوعکس

نقش و نگار شیراز

majidzahedi004-wall
250,000
عکس بسیار زیبا از نقش و نگار شیراز ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
تابلوعکس

ارتفاعات مازندران

majidzahedi007-wall
250,000
عکس بسیار زیبا از ارتفاعات مازندران ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
تابلوعکس

پل بر دریاچه ارومیه

majidzahedi006-wall
250,000
عکس بسیار زیبا از دریاچه ارومیه ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
تابلوعکس

زمستان ایران

majidzahedi005-wall
250,000
عکس بسیار زیبا از زمستان ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
تابلوعکس

ترکمن صحرا

majidzahedi003-wall
250,000
عکس بسیار زیبا از ترکمن صحرا ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
تابلوعکس

دریاچه ارومیه

majidzahedi001-wall
250,000
عکس بسیار زیبا از دریاچه ارومیه ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
تابلو شاسی

جام می

020922wall
250,000
طرح خوشنویسی و عکس از بخشی از بیت حافظ: جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم ❖ بر روی تابلو بوم پارچه‌ای ❖ تابلو کنواس پارچه‌ای
تابلوعکس

دریاچه آبی ارومیه

majidzahedi002-wall
250,000
عکس بسیار زیبا از دریاچه ارومیه ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
نمایش 1 تا 12 از 12 مورد