کاور گوشی

کاور، گارد و قاب موبایل چاپ شده از عکس‌ها و طرح‌های هنری شعر، موسیقی، ادبیات و نمایش ایرانی، فارسی و خارجی از هنرمندان ایرانی و خارجی.

خودم تنها تنها دلم
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی

خودم تنها تنها دلم

030305-phonecase
423,750 565,000
کاور گوشی طرح خودم تنها تنها دلم؛ ترانه هایده؛ برای انواع مدل گوشی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
خودم تنها تنها دلم خودم تنها تنها دلم 2
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

خودم تنها تنها دلم

030305-cp
423,750 565,000
کاور گوشی طرح ترانه هایده خودم تنها تنها دلم ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
ارتفاعات مازندران
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی عکس ایرانی

ارتفاعات مازندران

majidzahedi-009-phonecase
423,750 565,000
عکس بسیار زیبا از ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
ارتفاعات مازندران
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی عکس ایرانی

ارتفاعات مازندران

majidzahedi-008-phonecase
423,750 565,000
عکس بسیار زیبا از ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
ارتفاعات مازندران
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی عکس ایرانی

ارتفاعات مازندران

majidzahedi-007-phonecase
423,750 565,000
عکس بسیار زیبا از ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
پل بر دریاچه ارومیه
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی عکس ایرانی

پل بر دریاچه ارومیه

majidzahedi-006-phonecase
423,750 565,000
عکس بسیار زیبا از ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
زمستان ایران
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی عکس ایرانی

زمستان ایران

majidzahedi-005-phonecase
423,750 565,000
عکس بسیار زیبا از ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
شیراز
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی عکس ایرانی

شیراز

majidzahedi-004-phonecase
423,750 565,000
عکس بسیار زیبا از شیراز ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
ترکمن صحرا
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی عکس ایرانی

ترکمن صحرا

majidzahedi-003-phonecase
423,750 565,000
عکس بسیار زیبا از ترکمن صحرا ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
دریاچه ارومیه
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی عکس ایرانی

دریاچه ارومیه

majidzahedi-002-phonecase
423,750 565,000
عکس بسیار زیبا از دریاچه ارومیه ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
دریاچه ارومیه
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی عکس ایرانی

دریاچه ارومیه

majidzahedi-001-phonecase
423,750 565,000
عکس بسیار زیبا از دریاچه ارومیه ایران ❖ به دوربین مجید زاهدی ؛ عکاس ایرانی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
به نام نامی ایرانْ به نام نامی ایرانْ 2
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

به نام نامی ایرانْ

20230801-cp
423,750 565,000
کاور گوشی طرح به نام نامیِ ایران ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
فرش ایرانی
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

فرش ایرانی

202033cp
423,750 565,000
طرح فرش ایرانی به تلفیق خوشنویسی نماد مُقام بر روی کاور گوشی شفاف
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
شجریان ❖ خلوتی می‌بایدم شجریان ❖ خلوتی می‌بایدم 2
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

شجریان ❖ خلوتی می‌بایدم

cp-11104
423,750 565,000
کاور گوشی شفاف؛ طرح خلوتی می بایدم و تصویرسازی استاد شجریان
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
یکْ سِلسِله مــو بُگشا
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

یکْ سِلسِله مــو بُگشا

cp-020320
423,750 565,000
کاور گوشی شفاف طرح خوشنویسی یک سلسله مو بگشا؛ صد سلسله بر هم زن❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
همنفس HamNafas
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

همنفس HamNafas

cp-1110300
423,750 565,000
کاورگوشی شفاف؛ طرح خوشنویسی یار همنفس❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
شاهنامه ؛ در دایره‌ی چرخ
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

شاهنامه ؛ در دایره‌ی چرخ

cp-20105
423,750 565,000
کاور گوشی شفاف؛ طرح خوشنویسی کالیگرافی پارسی شاهنامه ایرانی دیجیتال ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
هِــزار اُمیــد هِــزار اُمیــد 2
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

هِــزار اُمیــد

cp-112107
423,750 565,000
کاور گوشی شفاف ؛طرح خوشنویسی مرا هزار امید است و هر هزار منم ❖قابل سفارش برای انواع گوشی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
نقشه ایران ؛ و خط استاد شجریان نقشه ایران ؛ و خط استاد شجریان 2
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

نقشه ایران ؛ و خط استاد شجریان

iran-map-cp
423,750 565,000
کاور گوشی شفاف طرح نقشه ایران ❖ خط استاد شجریان ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
هیچ هیچ 2
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

هیچ

cp-14108080
423,750 565,000
کاور گوشی شفاف طرح (هیچ)خوشنویسی کالیگرافی پارسی ایرانی دیجیتال❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
خلوتی می‌بایدم
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

خلوتی می‌بایدم

cp-111040
423,750 565,000
کاور گوشی شفاف؛ طرح خلوتی می بایدم با تو زهی کار کمال از خوانده‌های استاد شجریانِ جان❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
هــ و ریشه گیاه
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

هــ و ریشه گیاه

cp-14011001
423,750 565,000
کاور گوشی شفاف طرح خوشنویسی کالیگرافی پارسی ایرانی دیجیتال
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
رقص و موسیقی
 • ‎−25%
Time left
کاور گوشی شفاف

رقص و موسیقی

14010808-cp
423,750 565,000
کاور گوشی شفاف؛ طرح خوشنویسی کالیگرافی پارسی ایرانی دیجیتال❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
خَلْوَتی می‌بایَـــدَمْ
  طرح خوشنویسی خَلوتی می‌بایَــدَمْ با تصویرسازی چهره شجریان ❖ برای کاور انواع گوشی
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  ایران ایران 2
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی شفاف

  ایران

  Iran-cp
  423,750 565,000
  کاور گوشی طرح «ایران»؛ دست‌خطِ زیبای استاد شجریان❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  H❤︎ME
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی شفاف

  H❤︎ME

  Home-cp
  423,750 565,000
  کاور گوشی شفاف؛طرح تایپوگرافی انگلیسی H❤️ME ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  عــشـــق ❤️
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی شفاف

  عــشـــق ❤️

  030105-cp
  423,750 565,000
  کاور گوشی شفاف؛طرح بداهه نویسی خوشنویسی فارسی دیجیتال واژه عشق ❤️قابل سفارش برای گوشی های مختلف
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  هَمْ‌نَفَس ❖ نگارش مینیمال
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی شفاف

  هَمْ‌نَفَس ❖ نگارش مینیمال

  1110300-cp
  423,750 565,000
  طرح خوشنویسی هَمْ‌نَفَس (نگارش مینیمال) ❖ چاپ بر کاور شفاف انواع گوشی
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  شاهْنامــه
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی شفاف

  شاهْنامــه

  20115-cp
  423,750 565,000
  کاور گوشی شفاف؛ طرح شاهْنامــه ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  عشق
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی

  عشق

  030105phone-case
  423,750 565,000
  بداهه نویسی خوشنویسی فارسی دیجیتال واژه عشق ❤️
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  مِی 🍷
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی

  مِی 🍷

  11029phone-case
  423,750 565,000
  طرح خوشنویسی شعر خیام از می نوش
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  جام مِی
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی

  جام مِی

  020922phone-case
  423,750 565,000
  طرح خوشنویسی و عکس از بخشی از بیت حافظ: جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم ❖ ویرایش شده به‌جای کلمه‌ی گیرم به نوشم
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  فرش ایرانی
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی

  فرش ایرانی

  20203phone-case
  423,750 565,000
  طرح فرش ایرانی به تلفیق خوشنویسی نماد مُقام بر روی کاور گوشی
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  شَجَریان
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی

  شَجَریان

  shajarian-phonecase
  423,750 565,000
  تصویر کامل شده و بهبود یافته پرتره استاد شجریان ❖ چاپ بر کاور انواع گوشی
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  زُلفِ‌یــار
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی

  زُلفِ‌یــار

  020310phonecase
  423,750 565,000
  طرح خوشنویسی گره از زُلفِ یار باز کنید ❖ چاپ بر کاور انواع مدل گوشی
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  نَقشِ‌خیــالْ
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی

  نَقشِ‌خیــالْ

  020405phonecase
  423,750 565,000
  طرح خوشنویسی وَه که جدا نمی‌شود نقشِ تو از خیالِ من ❖ برای کاور انواع گوشی
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  هِــزار هـیــچْ
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی

  هِــزار هـیــچْ

  140110010phonecase
  423,750 565,000
  هزار هیچ ❖ طرح خوشنویسی برای کاور انواع مدل گوشی
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  یکْ سِلسِله مــو بُگشا
  • ‎−25%
  Time left
  423,750 565,000
  طرح خوشنویسی یک سلسله مو بگشا؛ صد سلسله بر هم زن ❖ برای کاور انواع گوشی
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  خَلْوَتی می‌بایَـــدَمْ
  • ‎−25%
  Time left
  423,750 565,000
  طرح خوشنویسی خَلوتی می‌بایَــدَمْ با تصویرسازی چهره شجریان ❖ برای کاور انواع گوشی
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  هِــزار اُمیــد
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی

  هِــزار اُمیــد

  11217phone
  423,750 565,000
  طرح خوشنویسی مرا هزار امید است و هر هزار منم ❖ برای کاور انواع گوشی
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  شاهْنامــه
  • ‎−25%
  Time left
  کاور گوشی

  شاهْنامــه

  20115-phonecase
  423,750 565,000
  کاور گوشی طرح شاهْنامــه ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
  iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
  مِی 🍷
   کاور گوشی شفاف

   مِی 🍷

   cp-11029
   565,000
   کاور گوشی شفاف؛ طرح خوشنویسی شعر خیام از مِی نوش❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
   iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
   هـْ ❖ هادیداس ❖ نگارش روشـن
   • ‎−25%
   Time left
   423,750 565,000
   کاور گوشی تایپوگرافی حرف هـ از هیچ با سه خط به سبک برندینگ آدیداس ❖ نگارش روشـن
   iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
   هَمْ‌نَفَس نگارش طلایــی
   • ‎−25%
   Time left
   423,750 565,000
   طرح خوشنویسی شعر مقدارِ یارِ هَمْ‌نَفَس، چون من نداند هیچکس ❖ برای کاور گوشی
   iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
   هَمْ‌نَفَس نگارش فیــروزه‌ای
   • ‎−25%
   Time left
   423,750 565,000
   طرح خوشنویسی شعر مقدارِ یارِ هَمْ‌نَفَس، چون من نداند هیچکس ❖ برای کاور مدل های مختلف گوشی
   iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
   مــِــی نــوشْ
   • ‎−25%
   Time left
   کاور گوشی

   مــِــی نــوشْ

   11029c
   423,750 565,000
   طرح خوشنویسی مِی نوش که عُمرِ جاودانی این است ❖ کاور برای انواع گوشی
   iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
   خَلوتی می‌بایَدَمْ
   • ‎−25%
   Time left
   کاور گوشی

   خَلوتی می‌بایَدَمْ

   11104c
   423,750 565,000
   طرح خوشنویسی خَلوتی می‌بایَدَمْ با تصویرسازی چهره استاد شجریان ❖ کاور برای انواع گوشی
   iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
   شاهنامــه
   • ‎−25%
   Time left
   کاور گوشی

   شاهنامــه

   20105c
   423,750 565,000
   طرح شاهنامه فردوسی ❖ چاپ بر روی کاور انواع مدل های گوشی
   iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
   نمایش 1 تا 55 از 55 مورد