کاور گوشی

کاور، گارد و قاب موبایل چاپ شده از عکس‌ها و طرح‌های هنری شعر، موسیقی، ادبیات و نمایش ایرانی، فارسی و خارجی از هنرمندان ایرانی و خارجی.

کاور گوشی

جام مِی

020922phone-case
299,000
طرح خوشنویسی و عکس از بخشی از بیت حافظ: جام می گیرم و از اهل ریا دور شوم ❖ ویرایش شده به‌جای کلمه‌ی گیرم به نوشم
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
کاور گوشی

شَجَریان

shajarian-phonecase
299,000
تصویر کامل شده و بهبود یافته پرتره استاد شجریان ❖ چاپ بر کاور انواع گوشی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
کاور گوشی

زُلفِ‌یــار

020310phonecase
299,000
طرح خوشنویسی گره از زُلفِ یار باز کنید ❖ چاپ بر کاور انواع مدل گوشی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
کاور گوشی

نَقشِ‌خیــالْ

020405phonecase
299,000
طرح خوشنویسی وَه که جدا نمی‌شود نقشِ تو از خیالِ من ❖ برای کاور انواع گوشی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
کاور گوشی

هِــزار هـیــچْ

140110010phonecase
299,000
هزار هیچ ❖ طرح خوشنویسی برای کاور انواع مدل گوشی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
299,000
طرح خوشنویسی خَلوتی می‌بایَــدَمْ با تصویرسازی چهره شجریان ❖ برای کاور انواع گوشی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
کاور گوشی

هِــزار اُمیــد

11217phone
299,000
طرح خوشنویسی مرا هزار امید است و هر هزار منم ❖ برای کاور انواع گوشی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
کاور گوشی

شاهْنامــه

20115-phonecase
299,000
کاور گوشی طرح شاهْنامــه ❖ قابل سفارش برای گوشی‌های مختلف
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
کاور گوشی

مــِــی نــوشْ

11029c
299,000
طرح خوشنویسی مِی نوش که عُمرِ جاودانی این است ❖ کاور برای انواع گوشی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
کاور گوشی

خَلوتی می‌بایَدَمْ

11104c
299,000
طرح خوشنویسی خَلوتی می‌بایَدَمْ با تصویرسازی چهره استاد شجریان ❖ کاور برای انواع گوشی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
کاور گوشی

شاهنامــه

20105c
299,000
طرح شاهنامه فردوسی ❖ چاپ بر روی کاور انواع مدل های گوشی
iPhone ❖ Samsung ❖ Xiaomi
نمایش 1 تا 21 از 21 مورد