محصولات

Wearable products and accessories with exclusive designs and art and history of Iran and the world

هودی ❖ اسپان

تهران

0204200shd
685,000
طرح کالیگرافی خوشنویسی ثلث تهران با تصویری از سودابه (عکاس ایرانی)؛ طراحی فواد معماریان
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

مـِـی نـوشْ ریزچاپ

1102900shd
685,000
سویشرت طرح خوشنویسی مــی‌نوش با تصویرسازی جام شراب؛ دوخت اسپرت ❖ نگارش چاپ ریز
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

مـِـی نـوشْ

110290shd
685,000
سویشرت طرح خوشنویسی مــی‌نوش با تصویرسازی جام شراب؛ دوخت اسپرت ❖ نگارش چاپ ریز
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

تهران ❖ سودابه

020420shd
685,000
طرح کالیگرافی خوشنویسی ثلث تهران با تصویری از سودابه (عکاس ایرانی)؛ طراحی فواد معماریان
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

می نوش و نایکی و فرش ایران

020920shd
685,000
طرح میکس مدیا الهام گرفته از خوشنویسی مِی فارسی و فضای لوگوی نایکی و فرش ایرونی؛ طراحی فواد معماریان
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

من با نخستین نگاهِ تو آغاز شدم

020327shd
685,000
طرح میکس مدیا الهام گرفته از شعر شاملو؛ خوشنویسی فارسی و طراحی نگاه چشم با هوش‌مصنوعی؛ طراحی فواد معماریان
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

I Love my IRAN ایران

020923shd
685,000
طرح میکس مدیا الهام گرفته از تاریخ ایران از تخت جمشید ؛ پرسپولیس
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

چه خیال ها گذر کرد و ... بی‌نقطه

0209240shd
685,000
خوشنویسی فارسی بداهه از حرف «چ» برای شعرهای فارسی مثل چه خیال‌ها گذر کرد ؛ مثل چه دانم‌های بسیار است و ... ❖ خط فواد معماریان
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

Nothing ❖ هیچ

020919shd
685,000
خوشنویسی ابداعی فارسی از هیچ و ه و ترجمه انگلیسی Nothing
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

یوز ایرانی

cheetah2shd
685,000
هودی کلاهدار اسپان؛ طرح تصویرسازی یوز ایرانی به نام نامی ایران ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

آوا ❖ اسم منو از من بگیر

020710shd
685,000
بخشی از ترانه خاکستری ابی ❖ اسم منو از من بگیر تشنه‌ی معنی منم ❖ خوشنویسی شکسته نستعلیق
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

آوا ❖ اسم منو از من بگیر

020710ssw
585,000
بخشی از ترانه خاکستری ابی ❖ اسم منو از من بگیر تشنه‌ی معنی منم ❖ خوشنویسی شکسته نستعلیق
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

یوز ایرانی

cheetah2ssw
585,000
دورس اسپان؛ طرح تصویرسازی یوز ایرانی به نام نامی ایران ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

Nothing هیچ

020919ssw
585,000
خوشنویسی ابداعی فارسی از هیچ و ه و ترجمه انگلیسی Nothing
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

چه خیال ها گذر کرد و ... بی‌نقطه

0209240ssw
585,000
خوشنویسی فارسی بداهه از حرف «چ» برای شعرهای فارسی مثل چه خیال‌ها گذر کرد ؛ مثل چه دانم‌های بسیار است و ... ❖ خط فواد معماریان
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

چه خیال ها گذر کرد و ...

020924ssw
585,000
خوشنویسی فارسی بداهه از حرف «چ» برای شعرهای فارسی مثل چه خیال‌ها گذر کرد ؛ مثل چه دانم‌های بسیار است و ... ❖ خط فواد معماریان
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

I Love my IRAN

020923ssw
585,000
طرح میکس مدیا الهام گرفته از تاریخ ایران از تخت جمشید ؛ پرسپولیس
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

من با نخستین نگاهِ تو آغاز شدم

020327ssw
585,000
طرح میکس مدیا الهام گرفته از شعر شاملو؛ خوشنویسی فارسی و طراحی نگاه چشم با هوش‌مصنوعی؛ طراحی فواد معماریان
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

می نوش و نایکی و فرش ایران

020920ssw
585,000
طرح میکس مدیا الهام گرفته از خوشنویسی مِی فارسی و فضای لوگوی نایکی و فرش ایرونی؛ طراحی فواد معماریان
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

هَمْ‌نَفَس ❖ HamNafas

11103000ssw
585,000
سویشرت طرح خوشنویسی فارسی «هَمْ‌نَفَس» با نگارش چاپ‌ریز مینیمال ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

هیچْ ۱۴۰۱ مشکی

14010808ssw
585,000
سویشرت طرح خوشنویسی هیــچْ؛ نگارش 1401 ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

H❤︎ME

Home-ssw
585,000
تایپوگرافی انگلیسی H❤️ME به تلفیق نقشه‌ی ایران
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

ایران

iran-ssw
585,000
سویشرت طرح «ایران»؛ دست‌خطِ زیبای استاد شجریان ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

هیچ طلایـــی

14011001ssw
585,000
سویشرت طرح خوشنویسی فارسی «هیچ» ❖ نگارش طلایی
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

هَمْنَفَس طلایــی

111030ssw
585,000
سویشرت طرح خوشنویسی شعر مقدارِ یارِ هَمْ‌نَفَس، چون من نداند هیچکس؛ نگارش طلایی ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

هـْ ❖ هادیـداس

11105ssw
585,000
سویشرت طذح تایپوگرافی حرف هْـ از هیــچ با سه خط به سبک برندینگ آدیداس ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

هما ❖ شیردال

140109220ssw
585,000
طرح شیردال همای با تلفیق طرح لوتوس از طرح و نقش‌های تخت جمشید
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

هــزار هـیــچ

140110010ssw
585,000
طرح شعر خوشنویسی فارسی هزار هیچ بر روی دورس/پلیور/سویشرت
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

شـاهـْنـامـه

20115ssw
585,000
سویشرت طرح اقتباسیِ ترمیم‌شده و تلفیقی از نسخه‌های خطی چندصدساله‌ی شاهنامه ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
دورس ❖ اسپان

هیچ از ریشه

1401100100ssw
990,000
سویشرت طرح خوشنویسی فارسی «هیچ»
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

همنفس HamNafas

11103000shd
685,000
هودی طرح خوشنویسی یار همنفس ❖ دوخت اسپرت ❖ پارچه اسپان (پلی‌استر)
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

هیچْ ۱۴۰۱

14010808shd
685,000
هودی طرح خوشنویسی فارسی هـیــچ ۱۴۰۱ ❖ دوخت اسپرت ❖ نخ اسپان پلی‌استر
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

شاهنامه دَوّار

20105shd
685,000
هودی کلاه دار طرح اختصاصی و اقتباسی از نسخ خطی شاهنامه طهماسبی
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

H❤︎ME

Home-shd
685,000
هودی طرح تایپوگرافی انگلیسی H❤️ME؛ نگارش مشکی ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

هیچ طلایی

14011001shd
685,000
تایپوگرافی فارسی طرح «هیچ» طلایی
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

خلوتی می‌بایدم

11104shd
685,000
هودی طرح خوشنویسی خَلوتی می‌بایَدَمْ با تصویرسازی چهره شجریانِ‌جان ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

خلوتی می‌بایدم

111040shd
685,000
هودی طرح خلوتی می بایدم با تو زهی کار کمال از خوانده‌های استاد شجریانِ جان ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

خلوتی می‌بایدم فرانسه

1110400shd
685,000
هودی کلاه دار طرح ترکیب جمله J’ai besoin d’être seule با شعر خلوتی می بایدم ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

یار همنفس

111030shd
685,000
هودی طرح خوشنویسی یار همنفس ؛ نگارش طلایی ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

یار همنفس

1110300shd
685,000
 هودی طرح خوشنویسی یار همنفس با نگارش چاپ‌ریز مینیمال ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

هـ ❖ هادیداس

11105shd
685,000
تایپوگرافی حرف هــ از هیچ با سه خط به سبک برندینگ آدیداس ❖ دوخت اسپرت
S M L XL 2XL 3XL
هودی ❖ اسپان

شاهنامه

20115shd
685,000
هودی طرح شاهنامه ❖ اقتباسیِ ترمیم‌شده و تلفیقی از نسخه‌های خطی چندصدساله‌ی شاهنامه (نگارش سوم)
S M L XL 2XL 3XL
نمایش 1 تا 61 از 61 مورد